Thanh toán khi nhận hàng

  • Quý khách có thể thanh toán khi nhận được hàng (COD).
  • Quý khách có thể chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng (xem phía dưới).
  • Quý khách có thể đặt hàng và thanh toán tại cửa hàng.

 

Chuyển khoản qua ngân hàng

* Lưu ý : quí khách hàng khi chuyển tiền nhớ ghi chú thích kèm theo mã đơn hàng nhé.